Klachtenregeling

Lees hieronder hoe wij omgaan met een klacht

Hoe werkt de klachtenregeling?

Een klacht kan telefonisch, schriftelijk of via elektronische communicatie worden ingediend. De klacht wordt geregistreerd op een klachtenformulier door degene bij wie de klacht binnenkomt. Binnen een termijn van 3 werkdagen wordt een bevestiging van ontvangst verstuurd. De klacht wordt direct in behandeling genomen. Een klacht indienen kan bij Mission2Drive Verkeersopleidingen via het emailadres info@mission2drive.nl, vraag hier naar het klachtenformulier.

Afhandeling van de klacht
De volgende stappen worden ondernomen om de klacht optimaal af te handelen:

  • Na het indienen van de klacht wordt de klager binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd hoe de klacht wordt afgehandeld. Blijkt deze termijn niet haalbaar dan wordt de klager hierover tijdig schriftelijk geïnformeerd. Een nieuwe termijn waarbinnen wordt gereageerd, wordt doorgegeven.
  • De omschrijving van de klacht wordt helder geformuleerd.
  • De oorzaak van de klacht wordt onderzocht. Betrokken personen worden gehoord en relevante ( elektronische) stukken worden ingezien.
  • Aan de hand van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan en wordt de klager schriftelijk geïnformeerd over de afhandeling van de klacht.
  • De klager kan hierop binnen 5 werkdagen reageren.
  • Alle informatie wordt vastgelegd in een klachtendossier.
  • Van beiden partijen wordt uiterste inspanning verwacht om samen tot een acceptabele oplossing te komen. Wanneer de klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht heeft de klager de mogelijkheid in beroep te gaan. Geschillen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter waarvan het ambtsgebied gelegen is binnen de provincie van onze vestigingsplaats.

Beheer klachtendossiers
De klachtendossiers worden , gedurende de periode van tenminste één jaar nadat de klacht is afgehandeld, bewaard.

Scroll naar boven