Annuleren

Lees hieronder hoe wij omgaan met een annulering

Hoe werkt annulering?

 • Alle individuele praktijkrijlessen dienen 2 werkdagen (48 uur) voor aanvang van de training geannuleerd te worden, anders wordt het afgesproken lesuur of het dagdeel volledig doorberekend. Het weekend telt niet mee. Lessen kunnen alleen telefonisch afgezegd worden. Afzeggen van rijlessen per mail is niet mogelijk.
 • Bovenstaande is niet van toepassing in geval van overlijden van een naast familielid waarbij de begrafenis of crematie plaatsvindt tijdens de rijles c.q. het examen of bij spoedopname in het ziekenhuis of bij een positieve coronatestuitslag afkomstig van de GGD. In alle gevallen dient dit schriftelijk te worden aangetoond.
 • Bij annulering van een complete training/opleiding bent u het volgende verschuldigd: 100% van het cursusgeld in geval van annulering later dan 2 weken voor aanvang van de cursus of opleiding. Bij annulering tussen de 2 t/m 4 weken voor aanvang van de training/opleiding betaalt u 50% van het overeengekomen tarief. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training/opleiding betaalt u 25 % van het overeengekomen tarief. Eenmaal gereserveerde examen(s) kunnen niet meer worden geannuleerd en zullen te allen tijde in rekening worden gebracht. Zorg ervoor dat u de besproken datum beschikbaar bent.
 • Indien het examen en/ of de ingeplande opleiding geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de cursist omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij het aanvragen van het examen of bij het inplannen van de opleiding door te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
 • Volgt de cursist een opleiding via zijn of haar werkgever, dan is de werkgever verantwoordelijk voor vervanging. Dit is afhankelijk van tijdsbestek en of er een examen is vastgelegd. Gegevens van de nieuwe cursist moeten tijdig schriftelijk worden aangemeld incl. alle benodigde gegevens.
 • Terugbetaling van een gereserveerd en vastgelegd examen bij het CBR, BNOR of CCV is niet mogelijk.
 • Indien een training wegens slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, worden de kosten niet aan de cursist doorberekend.
 • Indien een examen, door annulering van het CBR/ BNOR/ CCV, niet door kan gaan, bent u voor dit afgesproken dagdeel of lesuur van het examen het volledige lesgeld verschuldigd. “Mission2Drive Verkeersopleidingen”, zal in dergelijk geval, het voor het examen afgesproken dagdeel of lesuur benutten als zijnde een proefexamen.
 • Indien de cursist zich niet op de afgesproken plaats meldt voor de training/opleiding, dan wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht.
 • Mission2Drive Verkeersopleidingen kan lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de cursist en/of zijn gedragingen.
 • Mission2Drive Verkeersopleidingen kan lesinstructie beëindigen/ annuleren wegens onvoorziene omstandigheden of overmacht, als voorbeeld als er door een pech of een ongeval een voertuig niet beschikbaar is. Als dit voorvalt wordt de les op een andere moment ingepland of voortgezet. Eventuele onkosten worden niet vergoed. Mission2Drive Verkeersopleidingen kan nimmer door de cursist voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld. Indien de cursist zich niet op de afgesproken plaats meldt voor zijn praktijkles, wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De instructeur blijft maximaal 15 minuten wachten. Mission2Drive Verkeersopleidingen kan in het geval van overmacht, ziekte, vakantie of een snipperdag van de instructeur, een andere instructeur aanwijzen om de lessen of de cursus voor hem waar te nemen.
Scroll naar boven